ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

Ref.No: 61053200
Start date: 13.10.1993
End date: 13.10.1995
Approval date: 09.07.1993
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top