ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 65014500
Start date: 01.04.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 15.05.1997
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 10.487,36 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAGKARIS
Email: gtsang@chemeng.ntua.gr
Go to Top