ΥΔΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ref.No: 66001100
Start date: 01.04.1994
End date: 31.12.2005
Approval date: 01.04.1994
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ESOTERIKO PROGRAMMA
Budget: 73.367,57 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top