ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ref.No: 63045100
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1995
Approval date: 25.01.1994
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: JOULE II, E.O.K.
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. PAPANTONIS
Email: papan@central.ntua.gr
Go to Top