ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΛΟΦΩΔΟΥΣ ΖΩΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ref.No: 61087100
Start date: 01.12.1995
End date: 30.11.1998
Approval date: 19.12.1995
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: GEOLOGICAL SCIENCES
Financier: UP. GEORGIAS
Budget: 318.421,13 €
Scientific Responsible: IOANNIS KOUMANTAKIS
Email: mmgski@central.ntua.gr
Go to Top