ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ

Ref.No: 62069500
Start date: 01.12.1994
End date: 30.05.1996
Approval date: 21.02.1995
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: E.U.D.A.P.
Budget: 45.523,11 €
Scientific Responsible: Assist. Prof. EMMANOUIL AFTIAS
Email: emaftias@central.ntua.gr
Go to Top