ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

Ref.No: 61063500
Start date: 29.09.1994
End date: 29.09.1995
Approval date: 24.01.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS TSOUDEROS
Email: itsou@tee.gr
Go to Top