ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΥΚΗΝΩΝ

Ref.No: 61110000
Start date: 01.04.1999
End date: 31.03.2000
Approval date: 22.04.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 11.735,94 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIDIS
Email: cioannid@survey.ntua.gr
Go to Top