ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Ref.No: 61060200
Start date: 09.06.1994
End date: 09.06.1994
Approval date: 24.06.1994
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 7.336,75 €
Scientific Responsible: Prof. MARIGO APOSTOLOU-FILIPPA
Email: annapost@central.ntua.gr
Go to Top