ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ref.No: 62082100
Start date: 07.05.1996
End date: 07.11.1996
Approval date: 23.05.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ETAIREIA ANOT. STELEHON EPIH.
Budget: 11.738,81 €
Scientific Responsible: Prof. CALOGHIROU
Email: Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Go to Top