ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Ref.No: 62074300
Start date: 01.06.1995
End date: 30.11.1995
Approval date: 11.07.1995
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: DIMOS VONITSAS
Budget: 29.347,04 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top