ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΟΜΗ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ)

Ref.No: 61099500
Start date: 17.12.1997
End date: 16.08.1999
Approval date: 02.02.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΕΜΠΥ, G.G.E.T.
Budget: 73.367,57 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top