ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΙΝΟΣ

Ref.No: 61038600
Start date: 16.09.1991
End date: 31.12.1993
Approval date: 10.06.1991
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 21.129,87 €
Scientific Responsible: Prof. STAMATAKI
Email: stamat@metal.ntua.gr
Go to Top