ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ

Ref.No: 67005400
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 1.316,29 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top