ΤΕΤΡΑΜΕΡΗΣ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (QUARTET)

Ref.No: 63023600
Start date: 29.11.1991
End date: 29.08.1995
Approval date: 27.12.1991
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 64.500,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top