ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 19ος – 20ος ΑΙΩΝΑΣ

Ref.No: 65082801
Start date: 05.10.2000
End date: 04.12.2000
Approval date: 30.11.2000
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL LANGUAGE, COMMUNICATION AND DESIGN
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.194,42 €
Scientific Responsible: Prof. ANNA VRUHEA
Email: annie@central.ntua.gr
Go to Top