ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΧΕΙΟ Κ.Λ.Π.)

Ref.No: 65098100
Start date: 01.10.1999
End date: 31.12.2000
Approval date: 06.07.2000
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: IOANNA GUFTAKI
Email: ggyftaki@central.ntua.gr
Go to Top