ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΑΙΩΝΑ

Ref.No: 62094500
Start date: 21.05.1997
End date: 20.01.1998
Approval date: 03.07.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: ORGANISMOS ATHINAS
Budget: 45.018,35 €
Scientific Responsible: LOUDOVIKOS VASENHOVEN
Email: lwassen@central.ntua.gr
Go to Top