ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (HEPHAISTOS)

Ref.No: 62069700
Start date: 01.01.1995
End date: 01.10.1996
Approval date: 24.01.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: HELEGO A.E.
Budget: 19.770,42 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top