ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ref.No: 62116500
Start date: 18.02.1999
End date: 31.05.2001
Approval date: 22.04.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: OKHE
Budget: 9.696,25 €
Scientific Responsible: Prof. KAVOURAS
Email: mkav@survey.ntua.gr
Go to Top