ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AC 083 -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ref.No: 67013900
Start date: 01.09.1996
End date: 31.08.1997
Approval date: 26.09.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 29.561,27 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL PROTONOTARIOS
Email: protonot@cs.ntua.gr
Go to Top