ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΛΗΨΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ref.No: 62177500
Start date: 01.03.2004
End date: 30.05.2008
Approval date: 31.03.2004
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: ADVANCED TECHNOLOGIES IN BUSINESS LTD.
Budget: 80.240,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top