ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΚAΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ

Ref.No: 61056200
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1995
Approval date: 05.11.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: Π.Α.Ε.Τ., G.G.E.T.
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS PSARAUTIS
Email: hnpsar@mail.ntua.gr
Go to Top