ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ref.No: 61108500
Start date: 23.11.1998
End date: 22.11.2000
Approval date: 25.02.1999
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 35.275,14 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top