ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΟΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ref.No: 61103200
Start date: 01.09.1997
End date: 15.03.2001
Approval date: 17.09.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL MANAGEMENT & OPERATIONAL RESEARCH
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 13.118,13 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. LEOPOULOS
Email: vleo@central.ntua.gr
Go to Top