ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΕΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΝ 4 ΚΑΙ 5 ΠΧ. ΑΙΩΝΑ

Ref.No: 61075400
Start date: 01.03.1996
End date: 28.02.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINA TSAIMOU
Email: tsaimou@metal.ntua.gr
Go to Top