ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΤΠΠΛ (ΙΙ)

Ref.No: 63057101
Start date: 01.04.1997
End date: 31.08.1997
Approval date: 13.03.1997
Department: DIATMIMATIKO TPPL
Financier: 2ο ΚΠΣ, E.O.K.
Budget: 35.216,43 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top