ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΜΠ

Ref.No: 65122500
Start date: 19.07.2002
End date: 19.07.2004
Approval date: 05.11.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: AIMILIOS KORONAIOS
Email: emkorone@central.ntua.gr
Go to Top