ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Ref.No: 61070500
Start date: 13.12.1994
End date: 31.12.1996
Approval date: 14.12.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: P.E.P. ATTIKIS
Budget: 410.858,40 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top