ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ SERPIERI

Ref.No: 63079400
Start date: 01.01.1996
End date: 30.06.1996
Approval date: 10.02.1997
Department: DIATMIMATIKO TPPL
Financier: 2ο ΚΠΣ, P.E.P. ATTIKIS
Budget: 5.869,40 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS KOUREMENOS
Go to Top