ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Ref.No: 62062100
Start date: 01.11.1993
End date: 31.12.2002
Approval date: 24.06.1994
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 44.020,54 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top