ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ref.No: 63032200
Start date: 01.02.1993
End date: 01.03.1994
Approval date: 18.05.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 31.100,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS STATHOPOULOS
Email: a.stath@transport.ntua.gr
Go to Top