ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΜΜ ΑΕ ΛΑΡΚΟ

Ref.No: 62114404
Start date: 01.01.2003
End date: 31.12.2004
Approval date: 26.06.2003
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: LARKO AE
Budget: 24.760,10 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL ZEUGOLIS
Email: zevgolis@metal.ntua.gr
Description: TECHNICAL CONSULTING AND FEASIBILITY STUDIES FOR IMPROVEMENT OF ENERGY CONSUMPTION AND PRODUCTIVITY OF GMM SA LARCO. ALSO INVESTIGATION OF EXISTING NICKEL EXTRACTION PROCESSES AS WELL AS INCREASE OF PRODUCTIVITY OF THE ROTARY ....
Go to Top