ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ 63/455 “OPTIMISATION OF PERLITE PROCESSING FOR UTILISATION IN NEW BUILDING MATERIALS”

Ref.No: 63045501
Start date: 01.02.1998
End date: 31.01.1999
Approval date: 19.02.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 3.839,00 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr
Go to Top