ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 63/406 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ “TRANSPORT PROCESSES IN DISPERSED TWO-PHASE FLOWS”

Ref.No: 63040601
Start date: 01.02.1998
End date: 31.01.1999
Approval date: 19.02.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 448,00 €
Scientific Responsible: Prof. FOUNTI
Email: mfou@central.ntua.gr
Go to Top