ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΧΕΙΛΙΣΤΗ ΥΗΕ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ ΙΙ

Ref.No: 62065500
Start date: 01.09.1994
End date: 28.02.1995
Approval date: 24.06.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 8.804,10 €
Scientific Responsible: GEORGIOS HRISTODOULOU
Email: christod@hydro.civil.ntua.gr
Go to Top