ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 62126800
Start date: 01.02.2001
End date: 31.01.2002
Approval date: 16.03.2000
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: O.A.S.P.
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS TOULIATOS
Email: touliat@central.ntua.gr
Go to Top