ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Π/Δ Νο 7, 6 ΚΑΙ 3 ΣΤΟ ΝΚ

Ref.No: 62071100
Start date: 22.03.1995
End date: 22.12.1995
Approval date: 14.04.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: POLEMIKO NAUTIKO
Budget: 41.819,51 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top