ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ν.Μ.Μ. ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ref.No: 62076300
Start date: 22.01.1996
End date: 22.04.1996
Approval date: 01.02.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: SULL. DIPL. NAUP. MIH. ELLADOS
Budget: 4.108,58 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top