ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ref.No: 61094500
Start date: 22.07.1997
End date: 31.12.2001
Approval date: 15.07.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 88.041,10 €
Scientific Responsible: Prof. AVGERINOU-KOLONIA
Email: skolonia@central.ntua.gr
Go to Top