ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ

Ref.No: 61099000
Start date: 01.01.1997
End date: 01.01.1999
Approval date: 15.01.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: HUMANITARIAN AND SOCIAL SCIENCES
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 4.314,01 €
Scientific Responsible: VASILIKI NIKOLAIDOU
Go to Top