ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Ref.No: 62050400
Start date: 29.03.1993
End date: 12.04.1994
Approval date: 19.03.1993
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: T.E.E.
Budget: 440,21 €
Scientific Responsible: Prof. AVGERINOU-KOLONIA
Email: skolonia@central.ntua.gr
Go to Top