ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

Ref.No: 68040000
Start date: 01.04.1999
End date: 30.07.1999
Approval date: 09.09.1999
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ELECTRIC POWER
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. TOPALIS
Email: topalis@softlab.ece.ntua.gr
Go to Top