ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 65080200
Start date: 29.09.1997
End date: 08.12.1997
Approval date: 02.02.1998
Department: DEN UPARHEI
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 6.016,14 €
Scientific Responsible: ANDREAS MAKRIS
Email: amakris@central.ntua.gr
Go to Top