ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ref.No: 61088100
Start date: 01.06.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 18.07.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top