ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΗΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ

Ref.No: 63095300
Start date: 01.08.1998
End date: 30.09.1998
Approval date: 25.06.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 7.850,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS TSAGKARIS
Email: gtsang@chemeng.ntua.gr
Go to Top