ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Ref.No: 63101400
Start date: 01.07.1997
End date: 30.03.2000
Approval date: 26.11.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: LEONARDO, E.O.K.
Budget: 14.960,00 €
Scientific Responsible: Prof. MARIA MANTOUVALOU-PAPAD.
Go to Top