ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Ref.No: 65201700
Start date: 01.01.2014
End date: 31.12.2015
Approval date: 01.04.2014
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 375.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. GKOLIAS
Email: igolias@central.ntua.gr
Go to Top