ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΩΝ Ρ/Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Ref.No: 62062900
Start date: 08.04.1994
End date: 08.01.1995
Approval date: 07.06.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.T.E.
Budget: 7.336,75 €
Scientific Responsible: Prof. VAGIAS
Email: vastahl@central.ntua.gr
Go to Top