ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΟΧΟΣ 3

Ref.No: 63025100
Start date: 01.03.1992
End date: 31.12.1992
Approval date: 14.09.1992
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: E.K.T.-UPOURGEIO ERGASIAS
Budget: 30.814,38 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS KOUTSOPOULOS
Email: koutsop@survey.ntua.gr
Go to Top